PracaBiznesNaukaOprogramowaniePoradyPozostałe

Jak tworzyć mapy myśli – Kompletny przewodnik

mapa myśli

Mind mapping to wizualne narzędzie zarządzania informacją, które pomaga nam strukturyzować, organizować, zapamiętywać, aranżować, przeprowadzać burze mózgów i uczyć się informacji w wysoce wyspecjalizowany sposób. Ostatnie 20 lat przyniosło nam niesamowite spostrzeżenia na temat ludzkiego umysłu i naszej nieograniczonej zdolności do myślenia, pojmowania i przechowywania ogromnych zasobów informacji. Badania te pokazały, że nasza zdolność do efektywnego i szybkiego myślenia jest ściśle związana z naszą wyobraźnią i umiejętnością tworzenia skojarzeń pomiędzy różnymi fragmentami informacji. Mind mapping przeszedł długą drogę od czasów, gdy po raz pierwszy zaprezentowano go światu. Obecnie jest na najlepszej drodze do stania się głównym narzędziem wykorzystywanym przez naukowców, studentów, profesjonalistów biznesowych i wiele innych osób do zarządzania, organizowania i ponownego wyobrażania sobie informacji w nowy i wysoce strukturyzowany sposób. W dzisiejszych czasach mind mapping to nie tylko tworzenie map. Zamiast tego ewoluuje w kierunku narzędzia do wizualnego zarządzania informacją, które zmienia sposób myślenia, pracy i rozwijania zdolności myślenia wizualnego.

Ewolucja mapowania wizualnego

Mapowanie wizualne powoli wkradało się do głównego nurtu świadomości na przestrzeni około 10 lat. Obecnie istnieje wiele aplikacji do mapowania wizualnego dostępnych na wszystkich platformach, w tym Windows, Mac, Linux, Android i iOS. Nasze metody organizowania informacji zmieniają się diametralnie, a mapowanie wizualne po cichu staje się rewolucyjnym narzędziem, dzięki któremu jesteśmy zorganizowani, produktywni i skoncentrowani.

Poniżej przedstawiamy przegląd zasad stojących za mapowaniem myśli dla początkujących.

Po drodze omówimy również kilka przykładów mapowania umysłu przy użyciu różnych programów do tego typu map. Analiza ta zapewni Ci wizualne porównanie cech każdego narzędzia, co pomoże zorientować się, czy będzie ono odpowiednie do Twoich celów.

Naszą prezentację rozpoczniemy od zdefiniowania procesu mind mappingu. Następnie zagłębimy się w korzyści płynące z mapowania i opiszemy różne zastosowania map myśli.

Naszą dyskusję zakończymy przyjrzeniem się przyjętym w branży standardom rysowania map myśli oraz zasadom rządzącym ich projektowaniem.

Szersza definicja Mind Mappingu.

Mind mapping to metoda przechowywania, organizowania, ustalania priorytetów, uczenia się, przeglądania i zapamiętywania informacji. Przedstawia przegląd i podsumowanie wiedzy, łącząc słowa i obrazy. Mind mapping płynnie łączy logikę i kreatywne myślenie, aby pomóc nam myśleć bardziej biegle i efektywnie o przedmiocie, którego się uczymy.

Jakie są korzyści z Mind Mappingu?

Korzyści płynące z mind mappingu są rozległe i dalekosiężne. W ogólnym ujęciu mapowanie myśli rozszerza naszą zdolność do myślenia przestrzennego i logicznego w każdej sytuacji.

Poniżej wymieniono kilka korzyści płynących z używania map myśli do rozumowania, porządkowania informacji i burzy mózgów.

Mapa myśli…

 • Pomaga uchwycić całościowy obraz badanego zagadnienia.
 • Zwiększa zdolność do odkrywania szczegółowych fragmentów informacji.
 • Pomaga w poprawie pamięci, zatrzymywaniu i rozumieniu informacji.
 • Pomaga organizować informacje w łatwe do zapamiętania kawałki.
 • Pomaga zmniejszyć bałagan umysłowy, radzić sobie z nadmiarem informacji i przytłoczeniem.
 • Stymuluje wyobraźnię i zachęca do kreatywnych spostrzeżeń i pomysłów.
 • Pomaga zwiększyć poziom skupienia i koncentracji podczas pracy lub nauki.
 • Pomaga zwiększyć zdolność do robienia efektywnych, lepiej zorganizowanych i bardziej wszechstronnych notatek.
 • Sprawia, że uczenie się i organizowanie informacji staje się zabawne i ekscytujące, co w konsekwencji wzmacnia Twoje zainteresowanie tematem.
 • Pomaga przyspieszyć zdolność do rozwiązywania złożonych problemów.
 • Poprawia Twoją zdolność do zarządzania obciążeniem pracą naukową.
 • Pomaga odblokować ukryte rozumienie w obrębie fragmentów informacji.
 • Pomaga odblokować nieoczekiwane kreatywne spostrzeżenia i pomysły.
 • Pomaga zaoszczędzić czas podczas pracy, nauki lub studiowania.
 • Pomaga w przygotowaniu się do testów i egzaminów.
 • Pomaga uzyskać większą jasność co do celów, pomysłów i działań.
 • Pomaga wyzwalać twórcze skojarzenia pomiędzy pozornie niepowiązanymi fragmentami informacji.

Ta lista korzyści nie jest, oczywiście, w żaden sposób wyczerpująca. Istnieje wiele innych korzyści dodatkowych, które są specyficzne dla osób, które konsekwentnie pracują z mapami myśli.

Aby uzyskać rzeczywistą wartość z wykorzystaniem map umysłu, trzeba będzie zobowiązać się do włączenia ich do swojej pracy i rutyny studiów na co najmniej 30 dni. Będziesz potrzebował co najmniej czterech tygodni, aby w pełni zrozumieć wartość, jaką mapy myśli mogą wnieść do Twojego życia.

Pamiętaj jednak, że nie musisz być koniecznie rysownikiem, aby uzyskać wartość z wykorzystaniem map umysłu. Mind mapping to nie tylko ładne małe obrazki i bazgroły. Chodzi raczej o strukturę i proces, którego używasz do organizowania i nadawania sensu informacjom.

Do czego można wykorzystać mapy myśli?

Od początku ery Internetu mapowanie umysłu stale się rozwija jako tradycyjna metoda zestawiania, organizowania i poszerzania istniejącej wiedzy i informacji. W tym okresie wiele osób podzieliło się niezwykłymi spostrzeżeniami na temat tego, jak wykorzystali mapy myśli, aby pomóc im zorganizować, zarządzać i poprawić jakość swojego życia.

Poniżej przedstawiamy różne zastosowania map myśli, które ludzie ze wszystkich środowisk uznali za wartościowe.

Mapa myśli dla produktywności w pracy

Oto przykłady zastosowań mapowania myśli przez profesjonalistów w pracy:

 • Planowanie strategii sprzedaży.
 • Planowanie strategii marketingowej.
 • Organizowanie i zarządzanie projektami.
 • Organizowanie spotkań i zarządzanie nimi.
 • Przygotowywanie się do wydarzeń networkingowych.
 • Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych.
 • Planowanie biznesowe.
 • Badania i rozwój.

Mapa myśli dla sukcesu akademickiego

Oto przykłady sposobów, wykorzystania mind mappingu przez studentów.

 • Nauka języków obcych.
 • Nauka gramatyki.
 • Przygotowywanie się do egzaminów.
 • Przygotowywanie struktury do pisania esejów.
 • Przygotowywanie prezentacji.
 • Burza mózgów — pomysły.
 • Rozwiązywanie problemów.
 • Twórcze i krytyczne myślenie o tematach.
 • Zapamiętywanie notatek z przedmiotów, książek i materiałów.
 • Do ogólnego studiowania i sprawdzania informacji.

Mapa myśli do zarządzania życiem

Oto przykłady sposobów, w jakie ludzie wykorzystują mind mapping do zarządzania swoim życiem:

 • Zarządzanie czasem.
 • Zarządzanie wydarzeniami.
 • Ustalanie celów.
 • Prowadzenie dziennika.
 • Planowanie wakacji.
 • Planowanie finansowe.
 • Śledzenie ważnych dat, wydarzeń i informacji.

Rzeczy, które można osiągnąć i ilość informacji, którymi możemy zarządzać w jednym czasie przy użyciu map myśli, jest absolutnie niezwykłe. A ta lista to tylko skrawek powierzchni tego, co jest możliwe.

Jak narysować mapę myśli?

Rysowanie mapy myśli jest dość prostym procesem. Wystarczy tylko zrozumieć jej strukturę. Mind mapping jest w rzeczywistości procesem, który wymaga bardzo niewiele wyjaśnień krok po kroku. Z tego powodu podzielę go tutaj na kilka krótkich kroków.

Oto kilka szybkich wskazówek, które pomogą Ci zacząć rysować swoją pierwszą mapę myśli:

 1. Wyjmij dużą kartkę papieru i umieść ją poziomo przed sobą.
 2. Narysuj rozsądnej wielkości (kolorowy), zapadający w pamięć centralny obraz, który reprezentuje temat, który zamierzasz odwzorować. Alternatywnie, narysuj okrąg i napisz w nim kilka słów, które reprezentują ten obraz.
 3. Narysuj co najmniej cztery grube, organicznie wyglądające gałęzie promieniujące na zewnątrz od centralnego obrazu. Pomocne jest użycie innego koloru dla każdej gałęzi.
 4. Napisz słowa kluczowe (nagłówki) wzdłuż tych gałęzi, które reprezentują centralny obraz i temat, który odwzorowujesz.
 5. Narysuj dodatkowe gałęzie, które rozciągają się od głównych gałęzi. Słowa na tych gałęziach są podtematami słów, które napisałeś na głównych gałęziach.
 6. Rozszerzaj mapę myśli na zewnątrz o kolejne podtematy/słowa kluczowe i gałęzie.
 7. Odwołaj się do zasad tworzenia map myśli przedstawionych w następnym rozdziale, aby poprawić swoją pamięć i przypomnieć sobie informacje, które mapujesz.

Jakie są zasady Map myśli?

Treści zawarte w tym rozdziale zostały opracowane na podstawie przykładów oprogramowania do mapowania myśli przedstawionych w dalszej części artykułu. Aby poprawić swoją pamięć i przywołać tworzoną mapę myśli, niezbędne jest użycie pewnych kreatywnych narzędzi, które pomogą stymulować głębszą świadomość i swobodne kojarzenie Należy pamiętać, że nie jest konieczne stosowanie się do wszystkich poniższych wskazówek. Jednakże może to być niezwykle pomocne, jeśli zaznaczysz wszystkie z nich na swojej liście. To dlatego, że przestrzeganie każdej wytycznej pomoże poprawić pamięć i przypomnieć sobie informacje, które mapujesz w myślach.

Poniżej przedstawiamy kilka zasad tworzenia map myśli, o których powinieneś pamiętać podczas tworzenia swoich map.

 • Używaj symboli do klasyfikowania różnych typów myśli i pomysłów.
 • Użyj słów kluczowych na liniach. Krótkie frazy mogą również działać dobrze.
 • Użyj strzałek o różnych kolorach, rozmiarach, stylach i wymiarach.
 • Używaj kodów, aby zwrócić uwagę na konkretne części mapy.
 • Używaj odpowiednich odstępów między tematami, aby oddzielić swoje pomysły.
 • Używaj stymulujących obrazów i kolorów na całej mapie.
 • Użyj obrazów, aby zaprezentować słowa w sposób metaforyczny, podobny do dźwięku lub w sposób bezpośredni.
 • Twórz granice i obramowania, aby zwrócić uwagę na konkretne gałęzie.
 • Twórz liniowe hierarchie uporządkowanych liczb, list i liter.
 • Stwórz hierarchię linii, gdzie zaczynają się one od myśli, a następnie rozciągają się na zewnątrz.
 • Narysuj grube gałęzie, które promieniują na zewnątrz z dala od centralnego obrazu.
 • Twórz hierarchie słów poprzez zróżnicowanie ich wielkości, aby podkreślić ich poziom ważności.
 • Używaj wielkich i małych liter, aby podkreślić znaczenie każdego słowa.
 • Stwórz zapadający w pamięć obraz centralny i uzupełniające go wizualizacje, które odchodzą od głównych gałęzi.
 • Narysuj różne kształty, aby reprezentować idee i segmenty mapy.
 • Zmieniaj style czcionek, aby oddzielić pomysły i tematy.
 • Zmieniaj kolory gałęzi, aby odróżnić różne tematy.
 • Zmieniaj końcówki gałęzi, aby podkreślić słowa i frazy.
 • Różna grubość gałęzi w celu podkreślenia konkretnych pomysłów.
 • Zmieniaj kolory obrazów, podkreślenia i rozmiary, aby poprawić pamięć i przypomnienia.

Rysowanie map myśli w ten sposób pomaga stymulować naszą wyobraźnię, tworzyć silniejsze skojarzenia wzrokowe, jednocześnie poprawiając pamięć i przypominanie sobie informacji, których się uczymy. Rysowanie map myśli w ten sposób pozwala na większą elastyczność i swobodę. Zapewnia Twojemu mózgowi drogę do twórczej auto ekspresji.

Tworzenie mapy umysłu za pomocą oprogramowania do mapowania umysłu

W dzisiejszych czasach istnieje wiele aplikacji do tworzenia map myśli. Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera PC, MAC, systemu Android, iOS czy Linux, istnieje aplikacja do tworzenia map myśli dostępna na każdą platformę.

Poniżej przedstawiamy zasady mapowania myśli (omówione powyżej) przy użyciu 3 przewodnich aplikacji do mapowania myśli.

Jak zobaczysz poniżej, każda aplikacja do mapowania myśli reprezentuje te zasady w nieco inny sposób. Opisy zapewnią dobry punkt odniesienia, co każda aplikacja jest w stanie zrobić. Należy jednak pamiętać, że każde oprogramowanie ma wiele innych dodatkowych funkcji, których nie są omawiane w tym artykule.

Tworzenie mapy umysłu za pomocą oprogramowania do mapowania umysłu

W dzisiejszych czasach istnieje wiele aplikacji do tworzenia map myśli. Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera PC, MAC, systemu Android, iOS czy Linux, istnieje aplikacja do tworzenia map myśli dostępna na każdą platformę.

iMindMap

iMindMap jest kreskówkową aplikacją do tworzenia map myśli, która najbardziej przypomina ręcznie rysowane mapy myśli. Na projekt tego oprogramowania duży wpływ mają również zasady tworzenia map myśli. Oprogramowanie jest stosunkowo proste w użyciu, pozwalając każdemu użytkownikowi na rysowanie i rozszerzanie gałęzi za pomocą myszy lub cyfrowego pióra. Zawartość jest dodawana do każdej gałęzi za pomocą klawiatury po wybraniu tej gałęzi (linii). Kolory, czcionki, obrazy, symbole i dyskretne notatki mogą być również dodawane do każdej gałęzi w zależności od potrzeb. Oprogramowanie jest całkiem przyjemne dla oczu z graficznego punktu widzenia i jest prawdopodobnie najbardziej odpowiednie dla małych dzieci i tych, którzy zaczynają swoją przygodę z mind mappingiem.

W ostatnich latach iMindMap dodawał mnóstwo nowych funkcji i możliwości do każdej wersji swojego oprogramowania. Zaczęło się jako proste narzędzie do mind mappingu. Jednak dziś ma mnóstwo funkcji dla studentów, profesjonalistów biznesu, lub tych, którzy szukają solidnego narzędzia do zarządzania informacjami. Zdecydowanie jedna z lepszych opcji na dzisiejszym rynku.

MindManager

MindManager to bogata w funkcje aplikacja do tworzenia map myśli, która strukturyzuje treści i informacje w bardzo systematyczny i zorganizowany sposób. Głównym rynkiem zbytu MindManagera wydają się być profesjonaliści z branży biznesowej. Ich podejście do mind mappingu jest bardzo eleganckie i proste. Nie wygląda tak krzykliwie z graficznego punktu widzenia, jak iMindMap. Posiada jednak ogromny wachlarz funkcji do zarządzania informacjami, projektami, celami i nie tylko.

MindManager daje użytkownikowi możliwość organizowania, porządkowania i kategoryzowania informacji na wiele sposobów. Bezproblemowo integruje się również z pakietami Microsoft Office i Outlook. MindManager pozwala na dołączanie dyskretnych notatek do każdej gałęzi, wstawianie symboli, obrazów, stron internetowych, skrótów do plików, linków do folderów i innych. MindManager posiada również zintegrowaną przeglądarkę internetową i pozwala użytkownikom na zapisywanie swoich map myśli w interaktywnym formacie PDF, który można udostępniać innym, którzy nie mają dostępu do aplikacji.

NovaMind

NovaMind płynnie łączy funkcje dostępne w iMindMap i MindManager oraz ulepsza je pod kilkoma względami. W NovaMind można umieszczać gałęzie dokładnie w tym miejscu na mapie, w którym chcemy. Co więcej, można tworzyć różne style gałęzi. NovaMind daje również użytkownikom możliwość korzystania z różnych układów i dołączania grafiki i tekstu do swoich map myśli. Mają fantastyczne biblioteki graficzne, z których wszystkie pomagają użytkownikowi tworzyć piękne mapy myśli.

NovaMind doskonale nadaje się do nauczania i uczenia się, ponieważ oferuje wiele unikalnych i pomocnych funkcji, takich jak Sugesterator, który sugeruje nowe pomysły związane z tym, co już masz na swojej mapie myśli. Dostępna jest również funkcja BranchStorm, która pomaga w bardzo szybkim tworzeniu pomysłów. Użytkownik może również drukować mapy myśli bez tekstu na gałęziach, co pomaga w robieniu notatek, zapamiętywaniu i poprawianiu. NovaMind posiada również specjalistyczne funkcje do pisania scenariuszy, prezentacji i zarządzania projektami, a także długą listę opcji importu i eksportu. NovaMind nie otrzymała tak wielu aktualizacji i ulepszeń jak iMindMap i MindManager na przestrzeni lat. Jednak nadal jest to fantastyczna opcja dla osób z niskim budżetem, które szukają niezawodnego oprogramowania do tworzenia map myśli.

Na koniec chciałbym również polecić przyjrzenie się Xmind. Oferują one bezpłatną i płatną wersję swojego oprogramowania do mapowania myśli.

 

Powiązane posty
TechnologiaBiznes

Sztuczna inteligencja do obsługi klienta - zalety i wyzwania tego rozwiązania

Oczekiwania klientów nieustannie rosną, podobnie jak koszty utrzymania właściwie wszystkich narzędzi, pracowników i procesów. Właśnie dlatego sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz…
Pozostałe

Betonowy stół do ping-ponga zewnętrzny – czym jest i jak go wybrać?

Betonowy stół do ping-ponga zewnętrzny to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne stołu do gry w tenisa…
Biznes

Kto sporządza Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia?

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) to dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące projektu, inwestycji lub przedsięwzięcia. Jest to narzędzie zarządzania, które umożliwia zespołowi projektowemu,…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *