Jetpack i IceWeasel

11/01/2010 – 18:13

Osoby, które zainstalowały Jetpack na Iceweasel, mogą doświadczać problemów z jego poprawnym działaniem. Nawet sama strona „about:jetpack” może działać niepoprawnie. Ponadto mogą wystąpić trudności z instalowaniem dodatków.

Rozwiązanie jest banalne (oryginał: klik): wystarczy otworzyć następujący plik w katalogu profilu Firefoksa: extensions/jetpack@labs.mozilla.com/modules/xulapp.js (domyślnie: $HOME/.mozilla/firefox/PROFIL/extensions/jetpack@labs.mozilla.com/modules/xulapp.js), a następnie znaleźć następującą linijkę:

if (Application.name == "Firefox") {

i dokonać korekty na:

if (Application.name == "Iceweasel") {

Plik zapisać, i zamknąć, i to wszystko.
Przypominam, że opisane przeze mnie problemy, mogą dotyczyć tylko i wyłącznie Iceweasel.

Napisz komentarz